Hoe komen de scholen tot een macrodoelmatig onderwijsaanbod? Hoe realiseren scholen de omslag van concurreren naar samenwerken? Hebben de scholen hun portfoliobeleid op orde? Welke kansen biedt de 'samenwerkingsschool'? Is een nieuwe vakinstelling voor unieke, kleinschalige opleidingen mogelijk?

Arbeidsmarkt
De dynamiek op de arbeidsmarkt neemt toe. Beroepen verdwijnen, en er komen nieuwe beroepen bij. Dit vraagt om beroepsonderwijs dat snel kan inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt ('responsief onderwijs'). Ook een professionalisering van de loopbaanoriƫntatie is nodig, waarbij de 'Studiebijsluiter' nuttige diensten kan leveren.

Sinds 2000 lijken de kansen voor werknemers met een mbo 2 of 3 opleiding minder gunstig. Dit is een ontwikkeling die ook in andere Europese landen gaande is. Terwijl de werkgelegenheid in het middensegment onder druk staat, neemt de werkgelegenheid voor lager en hogeropgeleiden toe. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar persoonlijke dienstverlening. Een lerende economie vraagt om weerbare en wendbare vakmensen en burgers.

Macrodoelmatigheid
Met de wet macrodoelmatigheid is er een Adviescommissie Macrodoelmatigheid ingesteld. Onderzocht wordt of de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter inzichtelijk gemaakt kan worden en of wettelijk verankerd kan worden dat instellingen op regionaal niveau een breed opleidingsaanbod aanbieden.

Zie voor meer informatie de website van de Commissie Macrodoelmatigheid en het dossier op MBO Today.

© 2021 MBO in Bedrijf