Een verkenningscommissie gaat onderzoeken of vraagfinanciering in het mbo mogelijk is. Eind 2016 worden de uitkomsten van de verkenning verwacht.

Het idee van vraagfinanciering in het mbo is een lang gekoesterde wens van een deel van de Tweede Kamer. Diverse malen riep een meerderheid van de Kamer minister Bussemaker op tot experimenten met vraagfinanciering te komen, dit in navolging van de experimenten in het hbo. Minister Bussemaker heeft nu besloten hiervoor een speciale commissie in het leven te roepen.

Vouchers
Volgens minister Bussemaker lopen de meningen over wenselijkheid van vraagfinanciering in het mbo sterk uiteen. Bij vraagfinanciering zouden de lerenden (studenten of werknemers) bepalen waar zij hun persoonlijk scholingsbudget of voucher besteden. Dit zou de kwaliteit van het onderwijs, dat nu nog sterk aanbodgestuurd is, kunnen verhogen.

Varianten
De commissie krijgt een brede samenstelling, met vertegenwoordigers van de MBO Raad, VNO-NCW en de NRTO. Ze krijgt de opdracht varianten voor vraagfinanciering uit te werken, inclusief de voor- en nadelen. Er moet zeker aandacht zijn voor de uitvoeringsproblemen die de verschillende varianten kunnen opleveren. De commissie wordt gevraagd voor het eind van 2016 haar advies op te leveren.

© 2021 MBO in Bedrijf