In het schooljaar 2014-2015 zijn de eerste experimenten met de vakmanschapsroutes en technologieroutes van start gegaan. De leerroutes moeten de doorstroom van het vmbo naar het mbo aantrekkelijker maken.

Het ministerie wil deze experimenten uitbreiden zodat ook op niveau 3 en in alle sectoren geëxperimenteerd kan worden met doorlopende leerroutes vmbo-mbo: 

  • Sinds schooljaar 2016-2017 kunnen instellingen een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo-3 inrichten (in aanvulling op de vakmanschaproute naar niveau 2).
  • Sinds schooljaar 2016-2017 kunnen instellingen een doorlopende leerlijn van vmbo theoretische of gemengde leerweg (tl/gl) naar mbo-4 in alle sectoren inrichten. Dit is een verbreding van de technologieroute.

De leerroutes
De experimenten met de leerroutes richten zich op de inrichting van het onderwijs, het examen en de bekostiging van een doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo. De leerroutes starten in het derde leerjaar van het vmbo. Dat is dus het eerste leerjaar van de leerroute. Deelnemende scholen mogen het vmbo-examen spreiden over leerjaar één tot en met drie voor de vakmanschapsroute en over leerjaar één tot en met vier voor de technologieroute.

De vakmanschapsroute richt zich op leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau 2. Dat kan via de beroepsopleidende leerweg (bol), via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), of een combinatie van beide. Deze route staat voor alle sectoren open.

De technologieroute richt zich op leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau 4, voor zowel de bol als de bbl, of een combinatie daarvan. Deze leerroute geldt alleen voor technische of technologische opleidingen.

De eerste aanvraagronde in oktober 2013 heeft totaal 127 routes opgeleverd (107 vakmanschap en 20 technologieroutes). Daarbij zijn 38 vo-scholen en 19 mbo-scholen betrokken.

Aanmelddatum
Daarnaast is de aanmelddatum voor mbo-studenten vervroegd naar 1 april, zodat vo-leerlingen eerder in beeld zijn bij de mbo-school en de intake beter kan verlopen. Ook wordt het verbeteren van de doorstroom naar het hbo onderzocht.

© 2021 MBO in Bedrijf