MBO Today
Site met dagelijks nieuws over het mbo

www.s-bb.nl
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs 
Officiƫle informatie van het ministerie van OCW over het mbo

www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl
Alle informatie over de kwaliteitsafspraken (OCW)

www.ckmbo.nl
Website van de commissie kwaliteitsafspraken 2018-2022

www.kwaliteitsnetwerk-mbo.nl
Mbo-scholen werken samen aan kwaliteitszorg

www.expertisepuntlob.nl  
Website van de organisatie die de regie voert over de herziening van de kwalificatiestructuur

Kennispunt Onderwijs en Examinering
Servicepunt invoering herziene kwalificatiestructuur (MBO Raad)

Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen
Website van de MBO Raad over leven lang leren

www.bvmbo.nl
De beroepsvereniging van opleiders (docenten) in het mbo

www.weetdenkdoe.nl
Denkmodel dat mbo-scholen helpt bij professionalisering

www.deassociatedegree.nl
Over de tweejarige hbo-opleiding

www.investeringsfondsmbo.nl
Over het regionaal investeringsfonds mbo

www.expertisepuntlob.nl
Alles over loopbaanbegeleiding en -oriƫntatie in het mbo

Excellentie in het mbo
Site van netwerk excellentie

www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/ocw 
Website van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

© 2021 MBO in Bedrijf