Bij toekomstige kwaliteitsafspraken moeten scholen op regionaal niveau afspraken maken over verbetering van het onderwijs. In een manifest doen vijf mbo-scholen voorstellen voor dergelijke ‘kwaliteitsafspraken 2.0’.

Sinds 2015 werkt het mbo, in navolging van het hbo, met kwaliteitsafspraken. Voor deze afspraken heeft het ministerie van Onderwijs een aantal thema’s voorgeschreven, zoals verbetering van de beroepspraktijkvorming en terugdringing van de voortijdige schooluitval. Iedere school heeft in het kader van de kwaliteitsafspraken een plan opgesteld, waarin deze landelijk geselecteerde thema’s centraal staan. Daarnaast was er voor iedere school de mogelijkheid om eigen thema’s aan te dragen.

Nieuwe cyclus
De huidige afspraken lopen tot en met 2018. Hoewel niemand nog de inhoud van het nieuwe regeerakkoord kent, wijst alles er op dat er een politieke wens is om ook na 2018 verder te gaan met prestatieafspraken in het onderwijs. Volgens een aantal mbo-scholen zou in zo’n nieuwe cyclus van kwaliteitsafspraken de strategische agenda van de school veel meer centraal moeten staan. Dat voorstel doen vijf scholen in het manifest ‘En nu verder in de regio!’ Het manifest behandelt negen uitgangspunten die wat de scholen betreft de basis zouden moeten vormen van een nieuwe serie kwaliteitsafspraken.

 

© 2021 MBO in Bedrijf